Dhaqso uga bax bogga!

Dheeraad ku saabsan Youmo

Mawduuc

Xadgudubka dhanka galmada

Dhibaateynta galmada la xiriirta waa marka uu qof sameeyo ama sheego shey la xiriira jirka ama galmada, islamarkaana qofka kale u arko xad gudub. Dhibaateynta galmada la xiriirta ma aha wax fiican. Waxay noqon kartaa fal dambiyeed.

TAad bogga xaggiisa sare