ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ፊልም: ሕሰቦ፡ መትሎይ ምቕናዕ እንተ ኣበየኸ

Film: Tänk om jag inte får upp den - tigrinska

ሲሞን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ መትልኡ ምቕናዕ ከይኣብዮ ተሻቒሉ ኣሎ።።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page