ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ተወሳኺ ብዛዕባ ኮንዶማትን ውሑስ ጾታዊ ርክብን

Mer om säkrare sex - tigrinska

Current articles

ዓንቀጽ

መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት

ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ኮንዶም እቲ ልሙድ መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እዩ። እቲ ዝበለጸ እቶም ጸታዊ ርክብ እትፍጽሙ ቅድሚ ጾትዊ ርክብ ምጅማርኩም ብዛዕባ መከላኸሊ ክትዘራረቡ እዩ። መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ሓላፍነት ናይ ክልቴኹም እዩ።

ዓንቀጽ

መከላኸሊ ጥንሲ

ጥንሲ ንምውጋድ ክትገብርዮም ትኽእሊ ብዙሓት ኣገባባት ኣለዉ። ኣብዚ ዝስዕብ ስእላዊ መግለጺ እቶም ልሙዳት መከላኸሊ ጥንሲ ክትርእዪ ትኽእሊ።

ዓንቀጽ

ብጾታዊ ርክባት ዝተሓላለፉ ሕማማት

ጾታዊ ሕማማት፡ እቶም ምስ ሰብ ጾታዊ-ርክብ ምስ ገበርካ ዝለግቡኻ እዮም። ጾታዊ-ሕማም ለጊቡኒ ይኸውን ’ዩ ኢልካ ምስ ትጥርጥር፤ ምርመራ ግበር። ክሕግዘካ ዚኽእል መድሃኒታት ኣሎ። እዚ መድሃኒታት፤ ብዙሕ ጊዜ ብነጻ ዚወሃብ እዩ።

ዓንቀጽ

ፊልም: ከምዚ ጌርካ ንሓደ ኮንዶም ተእትዎ

ሰላም! ሕጂ ከመይ ጌርካ ሓደ ኮንዶም ከም ተእትዎ ክትርኢ ኢኻ። ብሓገዝ ናይ'ቲ ኣብ ፕላስቲክ ዘሎ መላግቦ ገርካ ነቲ መዓሸጊ ክፈቶ። ኣጽፈርካ ነቲ ኮንዶም ከይቀዶ ተጠንቀቕ። እቲ ኮንዶም ናበየናይ ሸነኽ ከም ዝጥቕለል ንምፍላጥ ቁሩብ ጠቕልሎ። ብቐዳምነት እቲ መትሎ ውትረት ክህልዎ ኣለዎ።

To the top of the page