Dhaqso uga bax bogga!
In wax xun la dareemo

Filim: Talooyin si aad uga wanaagsanato

Film: Tips för att må bra - somaliska

(sidii aad dareen fiican u dareemi lahayd)

Dheeraad ku saabsan Youmo

Mawduuc

Talooyin lagu siinaayo si aad si fiican ugu seexato

Waxa muhiim ah in si wanaagsan loo seexdo si loo caafimaad qabo. Laakiin waxa caadi ah in marmarka qaarkood aan loo seexan si wanaagsan. Taasi waxay tusaale ahaan ku xidhan tahay inaad warwarsan tahay iyo in warwar aad qabto. Halkan ayaad ka ogaan kartaa waxaad sameyn karto si aad si ka wanaagsan ugu seexato, iyo waxaad caawimo heli karto.

TAad bogga xaggiisa sare