دیدارهایتان را پنهان کنید
محبت و دوستی

فلم: قلبم به شدت می زد و مه احساس مسرت می کدم

Film: Hjärtat slog och det pirrade i magen - dari

این داستان از طرف نوجوانی است که به سایت

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

عاشق بودن

عاشق بودن معمولاً یک احساس دل‌پذیر است. بعضی‌ها بارها عاشق بوده‌اند و دیگران هرگز عاشق نبوده‌اند.

به سر صفحه بروید