دیدارهایتان را پنهان کنید
فلم: کلینیک صحی نوجوانان

فلم: من فکر می‌کنم که من بچه هستم

Film: Jag tror jag är kille - dari

الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی‌کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند.

معلومات بيشتر در Youmo

فلم: کلینیک صحی نوجوانان

مریم درد عادت ماهوار بی اندازه شدید دارد. الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند. ایمیل هرگز با کسی در باره ی این که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است. سیمون در باره‌ی این‌ که آلت تناسلیش شق نشود، تشویش دارد. آماندا تشویش دارد که حامله شده باشد. الییه و رضا می‌ترسند که فامیل رضا برخلاف رابطه‌ی‌شان باشند.

صفحه اولگرایشات جنسی و ال‌جی‌بی‌تی‌ای/دگرباشان جنسی (همجنس‌گرایی، دوجنس‌گرایی، تراجنسیتی، کوئیر و افراد بینا‌جنس)

گرایشات جنسی در مورد جنسیت شخصی می‌باشد، که شما عاشق او شده و مجذوب او می‌شوید. شما حق دارید که با هر کسی که می‌خواهید، عشق بورزید و با وی یکجا باشید. در سویدن این در قانون نوشته شده است.

به سر صفحه بروید