دیدارهایتان را پنهان کنید

فلم: من فکر می‌کنم که من بچه هستم

Film: Jag tror jag är kille - dari

الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی‌کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند.

به سر صفحه بروید