دیدارهایتان را پنهان کنید

فلم: هیچ‌کس تحمل مرا ندارد

Film: Ingen pallar med mig - dari

ایمیل هرگز با کسی در باره‌ی این‌ که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است.

به سر صفحه بروید