Lämna sidan snabbt!
Frågor & svar

Hur farligt är det att röka?

Fråga

Jag har en fråga om rökning. Jag såg ett tv-program om hur röken skadar cellerna i kroppen med mera. Hur farligt är det egentligen att röka om man är ung och frisk och tränar? 

Svar

Att röka påverkar alla kroppens delar och ökar risken för flera sjukdomar. Unga personer påverkas ännu mer av rökning än vuxna, oavsett om de tränar eller inte. Eftersom kroppen fortfarande växer och hjärnan inte är färdigutvecklad. 

I tobaksrök finns bland annat ett ämne som heter kolmonoxid, som tar syrets plats i cellerna. Det gör att rökare har sämre syresättning. Därför gör rökningen att du får sämre kondition, och inte kan utvecklas i din träning på samma sätt som om du inte rökte.

Ju tidigare du börjar röka, desto större är också risken att du blir beroende. I cigaretter finns det över 4000 olika kemikalier. Många av ämnena är dåliga för kroppens celler. Att träna är bra för hälsan, men att inte röka är ännu bättre för att minska risken för allvarliga sjukdomar.

Mer på Youmo

Artikel

Så kan du få vård

Alla som bor i Sverige har rätt till sjukvård när de behöver det. Ring telefonnummer 112 om du eller någon annan har en livshotande skada eller sjukdom.

Frågor & svar

Här kan du läsa frågor som unga har ställt till Fråga UMO. Alla frågor på Youmo är besvarade av experter som brukar svara på frågor på UMO.se.

Till toppen av sidan