ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ፊልም: ዋላ ሓደ ዝጻወረኒ ሰብ የለን

Film: Ingen pallar med mig - tigrinska

ኤሚል ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ከም ዘሎ ጨሪሹ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page