Dhaqso uga bax bogga!
Dagaal iyo dulmiyada

Filim: Adiga ayaa ka go’aaminaya jirkaaga

Film: Du bestämmer över din kropp - somaliska

Dheeraad ku saabsan Youmo

Mawduuc

Xuquuqda aadamaha

Xuquuqaha aadamahu waxay ku saabsan tahay inaad ku noolaato nolol wanaagsan. Waxaad xaq u leedahay waxbarasho iyo daryeel caafimaad. Waxaad xaq u leedahay in si caddaalad ah laguula dhaqmo iyo xuquuqda aad wadan kale ugu qaxi karto haddii aad khatar ku suggan tahay.

Mawduuc

Siigeysiga

Siigeysiga micnahiis waa inaad keliga galmatiid. Waxa laga yaabaa inaad tusaale xubintaad taranka ama qeybaha kale ee jidhkaaga taataabato. Waxa khatar ah ma aha in la siigeysto. Adiga ayaa go'aanimaaya haddii aad rabto inaad sameyso.

TAad bogga xaggiisa sare