دیدارهایتان را پنهان کنید
سکس

فکر می‌کنم که آیا مقاربت جنسی یا سکس برای دختران و پسران احساس مشابه دارد

Är sex lika skönt för killar och tjejer? - dari

سوال

فکر می‌کنم که آیا مقاربت جنسی یا سکس برای دختران و پسران احساس مشابه دارد. آیا سکس برای هردو طرف یک برابر لذت بخش است؟

جواب

سوال شما را می‌توانم به دو طریق جواب دهم. یا اینکه "بلی سکس برای هردو طرف یعنی پسر و دختر یک برابر لذت بخش است". و یا هم اینکه "احتمالاً هیچکسی واقعاً در این مورد نمی‌داند." هدفم را برایتان تشریح می‌کنم:

هردو جانب یعنی پسران و دختران از سِکس لذت می‌برند، می‌توانند به ارگاسم (اوج لذت جنسی) برسند یا احساس هوس جنسی کنند. پس درین صورت هیچ فرق میان دختران و پسران نیست.

اما گفتن اینکه سکس برای هردو طرف یک برابر لذت بخش می‌باشد، مشکل است. تصور کنید که دو شخص غذایی دل خواه خود را می‌خورند. سپس آیا این غذا برای هر دویشان یک برابر مزه دار است؟ شاید باشد و یا شاید نباشد. اما هر دوی آنها از خوردن آن غذا لذت می‌برند، و این نکته اساسی است.

برای اینکه سکس یا سکس دلپسند باشد، شما باید نمایان سازید که چه را دوست دارید، و همچنان باید گوش دهید که چه چیز بنظر شریک جنسی تان لذتبخش است. چراکه همه اشخاص چیزهایی مشابه را نمی پسندند.

یک راه برای نشان دادن اینکه شما چه را خوش دارید اینست که هنگامیکه شریک شما آن کار را انجام می‌دهد و شما از آن لذت می‌برید، پس برایش بگویید. بطور مثال

می‌توانید بگویید که "خوشم میاید زمانیکه تو فلان کار را انجام می‌دهی." شما می‌تواند بعضی چیزها را پیشنهاد کنید و بگویید "بنظر تو درست خواهد بود اگر این قسمت از وجودم را نوازش بدهی؟" و یا هم "تو می‌توانی این کار را انجام دهی، بنظرم بسیار لذتبخش است."

شما می¬توانید از شریک تان بپرسید که چه خوشش می‌آید بطور مثال "آیا می‌خواهی کدام چیزی مخصوصی را با خودت انجام دهم؟" یا "آیا این کار لذت‌آمیز است برایت؟".

با وجود این همه، بنظر من تجربهِ سکس در اوقات مختلف متفاوت است. بعضی اوقات سکس بسیار دلپذیر می‌باشد و بعضی اوقات سکس ممکن فقط خوب باشد. و این امر در همه اشخاص موجود است.

معلومات بيشتر در Youmo

سوال ها و جواب ها

در اینجا شما میتوانید سوالاتی را که جوانان به Youmo فرستاده اند، بخوانید. در Youmo همه سوالات توسط افراد متخصص جواب داده شده اند، افرادی که معمولاَ در UMO.se به سوالات جواب میگویند.

صفحه اول

میل جنسی

اکثریت مردم با یک بدنی تولد می¬شوند که میل جنسی و شهوت را احساس می¬کند. میل جنسی را می¬توان در تمام بدن احساس کرد. میل جنسی می¬تواند، مثل سوزن سوزن شدن و زدن نبض در آلت جنسی و دیگر قسمت های بدن احساس گردد

به سر صفحه بروید