دیدارهایتان را پنهان کنید
من

حقوق بشر

Mänskliga rättigheter - dari

حقوق بشر در باره این است که شما حق داشتن زندگی خوب را دارید. شما حق دارید که تحصیل و خدمات درمانی به دست بیاورید. شما حق دارید که با شما برخورد عادلانه صورت گیرد، و اگر شما در معرض خطر هستید حق دارید که به کشور دیگری پناه ببرید.

Två unga möter en vuxen som säger "Welcome, I will take you to a place where you can rest." Illustration.

حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد نوشته شده است. این متن­هایی است که همه کشورهای جهان را تشویق می­کند تا مسؤلیت خود را برای فراهم کردن زندگی خوب برای همه به عهده بگیرند. این قوانین نیست، اما اکثر کشورها زیرآن را امضا نموده و وعده داده­اند که آن را رعایت کنند.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک

برای این که حقوق بشر رعایت شود، قوانینی وجود دارد. در اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعمال می‌شود. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سویدن یک قانون است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک نیز در سویدن یک قانون است. این پیمان‌نامه شامل حقوق بشر برای کودکان زیر ۱۸ سال است.

تمام قوانین و تصمیمات در سویدن باید با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک مطابقت داشته باشد.

نمونه­هایی از حقوق بشر

در  اینجا نمونه­هایی از حقوق بشر است که می­تواند روی زندگی شما تأثیر بگذارد:

 • شما حق دارید در باره امور مربوط به زندگی­تان تصمیم بگیرید.
 • وقتی­که بزرگسالان در باره اموری که کودکان/نوجوانان را تحت تأثیر قرار می­دهد، تصمیم می­گیرند، آنها باید همیشه درباره بهترین کودکان/نوجوانان فکر کنند.
 • اطفال و نوجوانان باید در مقابل خشونت و سؤاستفاده محافظت شوند.
 • اطفال نباید مجبور به کار شوند.
 • شما حق ابراز نظر خود را دارید و می­توانید آن را در نوشتار، صحبت یا فلم ابراز کنید. اما اگر موردی باشد که ممکن است دیگران را تحقیر ­کند، در آن صورت نمی­توانید همیشه نظرتان را ابراز کنید.
 • اگر مورد آزار و اذیت قرار گرفته­اید يا اگر زندگی­تان در خطر باشد، حق مهاجرت به کشور دیگر را دارید.
 • کشورها باید پناهندگان را قبول کنند و کوشش کنند، تا زندگی خوبی را برایشان مهیا کنند.
 • شما حق دارید که صحت خوب داشته باشید و در وقت ضرورت حق دریافت خدمات درمانی را دارید.
 • شما حق دارید با هر شخصی که بخواهید ازدواج کنید، و هیچ فردی نمی­تواند شما را مجبور به ازدواج کند.
 • شما ارزش مساویانه با زوج­تان را داشته و با شما نباید رفتار بدتر شود.
 • شما حق تحصیل را دارید تا بتوانید در جامعه موفق شوید.
 • شما حق دارید در مقابل کار مزد بدست بیآورید و کارتان باید مصؤن و مطمئن باشد.
 • شما حق استراحت و رخصتی را دارید.
 • شما حق دارید تا در مقابل­تان تبعیض صورت نگیرد.
 • مکتب باید همه شاگردان را از حقوق­شان اگاه سازد.
 • سیاستمداران باید در تصمیم های خویش حقوق بشر را در نظر بگیرند.

اگر حقوق بشر رعایت نشوند

اگر کسی حقوق بشر­تان را نقض می­کند، شما به پولیس، مقام اداری دولتی ناظر بر تبعیض،, DO و یا BO - Barnombudsmannen راپورت داده می­توانید.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

تبعیض

تبعیض به این معنی است که نظر به دیگران با شما، به علت جنسیت تان، مذهب تان، سن تان، گرایش جنسی تان و یا به این علت که شما از کجا هستید، رفتار بدتری صورت بگیرد.

به سر صفحه بروید