Lämna sidan snabbt!

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna handlar om att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till utbildning och sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och rätt att fly till ett annat land om du är i fara.

Två unga möter en vuxen som säger "Welcome, I will take you to a place where you can rest." Illustration.

De mänskliga rättigheterna är skrivna av FN, Förenta nationerna. Det är texter som uppmanar alla världens länder att ta sitt ansvar för att alla ska leva ett bra liv. Det är inte lagar, men många saker som står där har de flesta länder skrivit under och lovat att de ska göra.

Europakonventionen

Det finns också lagar för att de mänskliga rättigheterna ska följas. Den lag som gäller i Europa heter Europakonventionen. Alla lagar och beslut i Sverige måste stämma med Europakonventionen.

Exempel på mänskliga rättigheter

Här är exempel på mänskliga rättigheter som kan påverka ditt liv:

 • Du ska få vara med och bestämma om saker som handlar om ditt eget liv.
 • När vuxna bestämmer saker som påverkar unga måste de alltid tänka på ungas bästa.
 • Barn och unga ska skyddas mot våld och missbruk.
 • Barn får inte tvingas att arbeta.
 • Du har rätt att ha en egen åsikt och att berätta vad du tycker genom att skriva, prata eller göra en film om det. Men om det är något som kan kränka andra får du inte alltid berätta vad du tycker.
 • Du har rätt att fly till ett annat land om du är förföljd eller om ditt liv är i fara.
 • Länder ska ta emot flyktingar och försöka hjälpa dem att få ett bra liv.
 • Du har rätt till en bra hälsa, och sjukvård när du behöver det.
 • Du har rätt att gifta dig med den du vill, och ingen får tvinga dig att gifta dig.
 • Du är lika mycket värd som den du är gift med, och du ska inte behandlas sämre.
 • Du har rätt att få en utbildning så att du klarar dig i samhället.
 • Du har rätt att få betalt för ett jobb och jobbet ska vara tryggt och säkert.
 • Du har rätt till vila och semester.
 • Du har rätt att slippa bli diskriminerad.
 • Skolan ska ge alla elever kunskap om sina rättigheter.
 • Politiker måste följa de mänskliga rättigheterna när de bestämmer saker.

Om de mänskliga rättigheterna inte följs

Du kan anmäla till polisen, Diskrimineringsombudsmannen, DO eller Barnombudsmannen, om du tycker att någon bryter mot dina mänskliga rättigheter.

Till toppen av sidan