Lämna sidan snabbt!
Jag

Jämställdhet

Killar och tjejer ska ha samma möjligheter och rättigheter. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det.

En tjej och en kille som sitter bredvid varandra på marken. De se ut att prata med varandra och vara glada. Illustration.

Jämställdhet är att killar och tjejer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet är att både killar och tjejer bestämmer över sina egna kroppar och sin sexualitet.

Jämställdhet betyder större frihet för alla. Alla får möjlighet att vara sig själva, och kan känna sig tryggare.

I de flesta länder diskuteras jämställdhet, och många länder håller på att bli mer jämställda. Men inget land är ännu helt jämställt. 

Jämställdhet gäller både killar och tjejer

Oftast är det tjejer som förlorar på att det inte är jämställt. Män har mer makt och pengar, i världen. Men killar förlorar på andra sätt.

Det finns politiska mål för jämställdhet

I Sverige har riksdagen sagt att jämställdhet är viktigt. Det finns planer för hur samhället ska bli jämställt. Planerna handlar till exempel om det här:

 • Tjejer och killar ska kunna utbilda sig och tjäna pengar på samma sätt.
 • Tjejer och killar ska dela lika på att ta hand om barn och uppgifter i hemmet.
 • Mäns våld mot kvinnor ska sluta.
 • Skolor, högskolor och arbetsplatser måste arbeta för att vara jämställda.
 • Killar och tjejer ska ha samma möjligheter att ha en bra hälsa och att få bra vård.

Det kan vara diskriminering att behandlas olika bara för att du är tjej eller kille. Diskriminering är olagligt. 

Några exempel på att samhället inte är jämställt

 • Tjejer gör mer i hemmet än killar, som att städa och ta hand om barn. Då jobbar de ofta mindre och får därför mindre pengar och sämre pension än killar.
 • Tjejer har ofta lägre lön än killar, även när de har samma arbetsuppgifter.
 • Det är mycket vanligare att killar har jobb där de får bestämma mycket, som statsminister, företagsledare eller professor.
 • Tjejer bedöms ofta hårdare utifrån hur de ser ut och hur de klär sig, än vad killar gör.
 • Nästan alla sexualbrott utförs av killar, både mot tjejer och killar.
 • Killar står för den största delen av våld och brott i samhället, både mot tjejer och mot andra killar. Fler killar än tjejer utsätts också för våld och misshandel.
 • Killar råkar oftare ut för olyckor och får oftare problem med alkohol eller narkotika. Fler killar än tjejer begår självmord.

Det här är exempel som det finns statistik på. De gäller tjejer som grupp och killar som grupp. De stämmer förstås inte in på alla. Och det finns förstås skillnader mellan olika killar och mellan olika tjejer.

Varför är det inte jämställt?

Det finns flera förklaringar, som hör ihop. Bland annat beror det på hur det har varit i historien, att män har haft mer makt under lång tid. Det har påverkat lagar, traditioner och andra saker som tar lång tid att förändra. Och personer som är vana att ha mycket makt kan vara emot förändringar, för att kunna behålla de fördelar de har.  

En annan förklaring är att olika saker ses som ”manliga” eller ”kvinnliga”. Till exempel vad du ska gilla, vilka känslor du ska visa eller vad du ska jobba med. Det blir som osynliga regler för hur tjejer och killar ska vara. Ibland kanske det känns okej att det är så. Men ibland är det mycket jobbigt eller fel.

Det som ses som ”manligt” och ”kvinnligt” kan vara olika saker i olika delar av världen. Och det kan ändras med tiden.

Hur är det för dig?

 • Behöver tjejer och killar hjälpa till lika mycket i hemmet?
 • Får de bestämma lika mycket, och vara ute lika sent?
 • Kan de visa känslor på samma sätt?
 • Har tjejer och killar lika mycket krav på sig när det gäller hur de ser ut och klär sig?

Fundera på hur det är i ditt liv. Och fundera på hur du själv tänker om tjejer och killar. Då kan det bli lättare att själv göra något för att det ska bli mer jämställt. Till exempel säga ifrån när något är orättvist. 

Mer på Youmo

Artikel

Film: Diskriminering

Diskriminering betyder att du blir sämre behandlad än andra, på grund av ditt kön, din religion, din ålder, din sexuella läggning eller på grund av var du kommer ifrån. Det är också diskriminering om du blir sämre behandlad för att du till exempel har rullstol eller är synskadad. Eller för att du känner dig som ett kön som inte stämmer med den kropp du har. Det är olagligt att diskriminera någon.

Artikel

Film: Du bestämmer över din kropp

Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är en mänsklig rättighet. Men vad betyder det?

Till toppen av sidan