ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ኣካላት

ፊልም - መታን ጽቡቕ ክስመዓካ ገለ ምኽሪታት እንሆ

Film: Tips för att må bra - tigrinska

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ዓንቀጽ

ምኽርታት ጽቡቕ ንምድቓስ

ጽብቕ ጥዕና ንኽህልወካ ጽብቕ ክትድቕስ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ምድቓስ ግን ልሙድ እዩ። እዚ ንኣብነት ተጨኒቕካ ወይ ተሻቒልካ ስለ ዘሎኻ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ጽብቕ ንክትድቕስ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካን ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእልን ክትፈልጥ ትኽእል።

To the top of the page