دیدارهایتان را پنهان کنید
سکس

طریقه کشیدن کاندوم روی آلت تناسلی مرد

Film: Så här sätter du på en kondom! - dari

حالا شما طریقه کشیدن یک کاندوم روی آلت تناسلی مرد را می¬بینید. بسته کاندوم را باز کنید. معمولاً چاک¬های کوچکی در امتداد بسته بندی کاندوم وجود دارد که می¬توان آن¬ را پاره کرد.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

طریقه های جلوگیری از حاملگی

طریقه¬های زیادی برای پیش¬گیری از حاملگی وجود دارد. شما در نمایش سلایدهای ذیل می¬توانید چند طریقه معمولی پیش¬گیری از حاملگی را ببینید.

صفحه اول

محافظت در مقابل امراض مقاربتی

وقتی شما مقاربت جنسی دارید، کاندوم معمولی‌ترین روش محافظت برای کاهش مبتلا شدن به خطرات امراض مقاربتی است. بهترین شیوه این است که شما قبل از شروع مقاربت جنسی در مورد محافظت صحبت کنید. محافظت در مقابل امراض مقاربتی چیزی است که شما در قبال آن مسؤلیت مشترک دارید.

به سر صفحه بروید