دیدارهایتان را پنهان کنید
در مورد Youmo

در مورد Youmo

Om Youmo - dari

Youmo.se یک وبسایت برای شما که سنتان بین ۱۳ الی ۲۰ است، میباشد. درینجا معلومات در مورد جسم، سِکس و صحت وجود دارد. و در ضمن میتوانید در مورد مساوات، حقوق شما و اینکه چطور میتوانید کمک حاصل کنید تا حالتان خوب شود، نیز بخوانید. 

درYoumo شما میتوانید که عکسها و فلمها را ببینید و در ضمن به لسانهای عربی، دری، سومالوی، سویدنی یا تیگرینیایی میتوانید خواندن کنید. و هم در مورد اطلاعات تماس با تمام مراکز نوجوانان در 
سویدن را میتوانید پیدا کنید.

Youmo یک حصه یی از UMO.se، پذیرش جوانان در انترنیت میباشد. شوراهای ناحیه یی و ‏منطقه ییآنهای اند که مسئولیت Youmo و UMO را بدوش دارند. اینها هستند که مراقبت و صحت را در سویدن اداره میکنند. 

هر چیزیکه در وبسایت وجود دارد از طرف متخصصین در مورد مضامین Youmos بررسی شده است. 
ترجمهها توسط چند نفر که هم به زبان سویدنی و هم به زبانی که ما متن ها را به آن ترجمه کرده ایم تسلط دارند، ویرایش شده است.

Youmo همکاری با اداره مسائل جوانان و جوامع مدنی، MUCF دارد. این دولت است که هزینه ایجاد Youmo را پرداخت کرده است.

در صورت پیدا کردن هر گونه اشتباه یا داشتن پیشنهاد برای بهبود Youmo، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما پیام‌ها را به زبان‌های سوئدی و انگلیسی می‌پذیریم.

 

به سر صفحه بروید