دیدارهایتان را پنهان کنید

در دوران بلوغیت چه در بدن پسران اتفاق می‌افتد؟

Bildspel: Vad händer i killkroppen i puberteten? - dari

این یک اسلایدشو است که نشان می¬دهد، که در دوران بلوغیت چه در بدن پسران اتفاق می¬افتد. توجه! این اسلایدشو حاوی تصاویر بدن¬های برهنه است.

شما در باره این متن چه نظری دارید؟

به سر صفحه بروید