ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

እሙን ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19ን ክታበትን

Pålitlig information om covid-19 och om vaccination - tigrinska

ኣብዚ ምኽሪ፡ ፊልምታትን መላግቦታትን ናይ ክትኣምኖ ትኽእል ጽቡቕ ሓበሬታ ኣኪብና ኣሎና። ገሊኡ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጕሙ ኣሎ፣ ገሊኡ ነገራት ድማ ብሽወደንኛ ጥራይ እዩ ዘሎ።

  • ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣየኖት ምልክታት ሕማም ክገብር ከም ዝኽእል፡ ከም ዝሓመምካ ኾይኑ እንተ ተሰሚዑካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእልን ብዛዕባ ክታበትን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።
  • ኣብ Krisinformation.se ከምኡ’ውን Folkhälsomyndigheten.se እቲ መወዳእታ ዝወጸ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ክትኣምኖ እትኽእል ሓበሬታ

ኣብዞም መርበብ ሓበሬታታት ዘሎ ሓበሬታ ክትኣምኖ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብኡ ዝኾነ ቤላበለው ኣይዝርጋሕን እዩ።

እቶም ትደልዮም ዘለኻ መልስታት ኣብ ኢንተርኔት እንተ ዘይረኺብካዮም፡ ናብቲ ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ቍጽሪ 113 13 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ሻቕሎት ይስምዓካ እንተ ኣሎ ኾይኑ ምስ ገለ ሰብ ተዛረብ

እንተ ተሻቒልካ ብዛዕባ ሓሳባትካ ምስ ሰብ ምዝርራብ ኵሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ። ዝቐርበካ ሰብ ከም ዓርክኻ፡ ወለድኻ፡ መምህርካ ወይ ካልእ ዓቢ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page