Dhaqso uga bax bogga!

Macluumaad lagu kalsoon yahay oo ku saabsan covid-19 iyo tallaalka

Pålitlig information om covid-19 och om vaccination - somaliska

Halkan waxa aanu ku soo aruurinay talooyin, filimo iyo linkiyo laga helaayo macluumaad wanaagsan oo aad ku kalsoonaan karto. Qaarkood ayaa lagu turjumay luuqado badan, waxyaabaha qaarkoodna waxa lagu heli karaa Iswiidish oo kaliya.

  • Waxa bogga internetka 1177.se  aad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan calaamadaha uu covid-19 kuu keeni karo, waxaad sameyn karto haddii aad xanuun dareemeyso iyo waxyaalaha tallaalka ku saabsan.
  • Waxaad Krisinformation.se iyo Folkhälsomyndigheten.se aad ka heli kartaa warbixinta ugu dambeysay ee ku saabsan covid-19.

Macluumaad aad ku kalsoonaan karto

Macluumaadka boggan internetka ku yaala waad ku kalsoonaan kartaa, halkaas ayaan wax kutidhi kuteen ah lagu faafin.

Haddii aanad jawaabaha aad ka raadinayso internetka ka helin, ayaad wici kartaa lambarka macluumaadka ee qaranka113 13.

Qof la hadal haddii aad welwel dareemayso

Waxa markasta fiican in sidaad dareemeyso qof  kala hadasho. Wuxuu  noqon karaa qof kugu dhow sida saaxiib, waalid, macalin ama qof weyn oo kale.

TAad bogga xaggiisa sare