دیدارهایتان را پنهان کنید

تجارت انسان یک جرم است

Människohandel - dari

تجارت انسان همچنین قاچاق انسان (ترافیکینگ) نیز نامیده می¬شود. این بدان معنی است که یک و یا چند نفر برای کسب پول از شما سؤاستفاده می¬کنند. بطور مثال، کسی شما را مجبور می¬کند سکس بفروشید، دزدی کنید، کار کنید و یا مواد مخدر بفروشید.

En person sitter med allvarlig min i baksätet på en bil, och ser ut genom fönstret.

این امر معمولی است، که کسی شما را فریب دهد تا چیزی انجام دهید و یا این­که زندگی­تان چگونه خواهد شد. این امر معمولی است که شما ترسانیده و تهدید شوید.

به طور مثال می­تواند این­طور باشد:

  • کسی به شما کمک می­کند که جای بود و باش داشته باشید. برای این­که بتوانید در آنجا بمانید باید مواد مخدر بفروشید.
  • کسی به شما می­گوید که در یک کشور دیگر کار بدست آورده می­توانید. او برای شما زمینه سفر و جای بودو باش را فراهم می­کند. در کشور جدید شما مجبور به داشتن سکس با دیگران می­شوید، و در معرض تعرض جنسی قرار می­گیرید. به خود شما فقط پول بسیار کمی داده می­شود.

تجارت انسان یک جرم است

افرادی که دیگران را مجبور به فروش سکس می­کنند، به زندان محکوم شده می­توانند. بردن فردی به مکانی برای فروش سکس و یا ترتیب جای بودو باش برای او هم غیرقانونی است.

بیرون شدن از این­گونه وضعیت ممکن است دشوار باشد، برای این­که به فردی که به شما کمک کرده نیاز دارید و یا هم از او می­ترسید.

شما که سکس فروخته­اید و یا در معرض تجارت انسان قرار گرفته­اید، حق دریافت کمک را دارید. اصلاً مهم نیست که شما فردی که از شما سؤاستفاده کرده، را دوست دارید. اصلاً مهم نیست اگر از ابتدا می­دانستید که سکس خواهید فروخت. فردی که از شما سؤاستفاده می­کند کار خلاف می­کند، نه شما.  

به سر صفحه بروید