دیدارهایتان را پنهان کنید

تجارت انسان یک جرم است

Människohandel - dari

تجارت انسان همچنین قاچاق انسان (ترافیکینگ) نیز نامیده می¬شود. این بدان معنی است که یک و یا چند نفر برای کسب پول از شما سؤاستفاده می¬کنند. بطور مثال، کسی شما را مجبور می¬کند سکس بفروشید، دزدی کنید، کار کنید و یا مواد مخدر بفروشید.

En person sitter med allvarlig min i baksätet på en bil, och ser ut genom fönstret.

این امر معمولی است، که کسی شما را فریب دهد تا چیزی انجام دهید و یا این­که زندگی­تان چگونه خواهد شد. این امر معمولی است که شما ترسانیده و تهدید شوید.

به طور مثال می­تواند این­طور باشد:

  • کسی به شما کمک می­کند که جای بود و باش داشته باشید. برای این­که بتوانید در آنجا بمانید باید مواد مخدر بفروشید.
  • کسی به شما می­گوید که در یک کشور دیگر کار بدست آورده می­توانید. او برای شما زمینه سفر و جای بودو باش را فراهم می­کند. در کشور جدید شما مجبور به داشتن سکس با دیگران می­شوید، و در معرض تعرض جنسی قرار می­گیرید. به خود شما فقط پول بسیار کمی داده می­شود.

تجارت انسان یک جرم است

افرادی که دیگران را مجبور به فروش سکس می­کنند، به زندان محکوم شده می­توانند. بردن فردی به مکانی برای فروش سکس و یا ترتیب جای بودو باش برای او هم غیرقانونی است.

بیرون شدن از این­گونه وضعیت ممکن است دشوار باشد، برای این­که به فردی که به شما کمک کرده نیاز دارید و یا هم از او می­ترسید.

شما که سکس فروخته­اید و یا در معرض تجارت انسان قرار گرفته­اید، حق دریافت کمک را دارید. اصلاً مهم نیست که شما فردی که از شما سؤاستفاده کرده، را دوست دارید. اصلاً مهم نیست اگر از ابتدا می­دانستید که سکس خواهید فروخت. فردی که از شما سؤاستفاده می­کند کار خلاف می­کند، نه شما.  

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اولتن فروشی – انجام دادن سِکس و در عوضش چیزی بدست آوردن

تن فروشی به این معنی است که شما از کسی پول بدست بیاورید، در عوض اینکه برایش کدام عمل جنسی انجام دهید. ممکن است این عمل را شما با رضای خود انجام دهید یا بخاطریکه خود را تحت فشار احساس کنید. اگر شما چنین حالتی را تجربه کرده‌اید، پس ممکن است که شما کمک و حمایت بدست بیاورید.

به سر صفحه بروید