دیدارهایتان را پنهان کنید

اطلاعات قابل اعتماد در مورد کووید-۱۹ و واکسیناسیون

Pålitlig information om covid-19 och om vaccination - dari

ما در این وبسایت نکات ارزشمند، فلمها و لینک اطلاعات مفیدی که میتوانید به آنها اعتماد کنید را جمعآوری کردهایم. برخی از آنها به چندین لسان ترجمه شدهاند و برخی دیگر فقط به لسان سویدنی موجود است.

  • در صورت احساس بیماری و انجام واکسیناسیون، در وب‌سایت 1177.se می‌توانید در مورد علائم بیماری کووید-۱۹، بیشتر بخوانید.
  • در Krisinformation.se و Folkhälsomyndigheten.se می‌توانید آخرین اطلاعات مربوط به کووید-۱۹ را بیابید

اطلاعاتی که می توانید به آنها اعتماد کنید

می توانید به اطلاعات موجود در این سایت‌ها اعتماد کنید‌، جایی که هیچ شایعه و آوازه‌‌ی در آنجا پخش نمی‌شود.

اگر جواب‌های مورد نظر خود را در انترنت پیدا نکردید‌، می‌توانید با شماره اطلاعات ملی 13 113، تماس بگیرید.

اگر نگران هستید‌، با کسی صحبت کنید

اگر نگران هستید، همیشه خوب است که در مورد افکار خود با کسی صحبت کنید. ممکن است شخصی، مانند دوست، والدین، ​​معلم یا بزرگسالان دیگر، در نزدیکی شما باشند.

معلومات بيشتر در Youmo

به سر صفحه بروید