Alternate Text

محافظت در مقابل امراض مقاربتی

Skydd mot könssjukdomar

وقتی شما مقاربت جنسی دارید، کاندوم معمولی¬ترین روش محافظت برای کاهش مبتلا شدن به خطرات امراض مقاربتی است. بهترین شیوه این است که شما قبل از شروع مقاربت جنسی در مورد محافظت صحبت کنید. محافظت در مقابل امراض مقاربتی چیزی است که شما در قبال آن مسؤلیت مشترک دارید.مقاربت جنسی مختلف به انواع مختلف محفوظ میباشد

برای انجام دادن مقاربت جنسی راه های مختلفی وجود دارد. شما می¬توانید طوری مقاریت جنسی داشته باشید که امراض مقاربتی را به کسی دیگری سرایت ندهید و یا خود به آن مبتلا نشوید. نوازش جنسی یکی از آن روشها می¬باشد. رابطه¬ی جنسی دهانی نظر به مقاربت جنسی امن¬تر است.

اگر هیچ کدام از شما قبلاً مقاریت جنسی نداشته¬اید، ضرورت ندارید در مورد امراض مقاربتی تشویشی داشته باشید.

کاندوم یک محافظت بسیار خوب است

برای محافظت¬تان در صورتیکه مقاریت جنسی داشته باشید، خوب است که از کاندوم استفاده کنید. کاندوم یک پوشش نازک است که بر روی آلت تناسلی مرد در حال نعوظ (راست شده) ، قبل از مقاربت مهبلی یا مقاریت مقعدی پوشانیده می¬شود.

مهم است که کاندوم در تمام جریان مقاربت جنسی نگهداشته شود، برای اینکه در برابر امراض مقاربتی محافظت کند.

کاندوم را می¬توانید در دواخانه¬ها، غرفه¬ها، خوراکه فروشی¬ها و از طریق اینترنت بخرید. در بسیاری از ungdomsmottagningar کاندوم های رایگان وجود دارد.

Femidom

Femidom یک محافظت دیگری است، که به یک کاندوم بزرگ شباهت دارد. شما در زمان مقاربت جنسی آنرا در داخل مهبل¬تان می¬گذارید. شما می¬توانید بیشتر در موردfemidomer در متن جلوگیری از حاملگی بخوانید.

سلاید¬شوی در مورد کاندوم

  /

  مواد

  اکثریت کاندوم¬ها از یک نوع رابر های بنام لاتیکس ساخته شده اند. کاندوم¬های پلاستیکی هم وجود دارند، که شما می¬توانید از آنها در صورت حساسیت با لاتیکس استفاده کنید.

  /

  سایز یا اندازه

  کاندوم¬ با اندازه های متفاوت وجود دارد. اکثریت کاندوم¬ها تقریباً به اندازه ۵ سانتی متر عرض و ۱۸ – ۲۰ سانتی متر طول دارند.

  عرض کاندوم نسبت به طولش مهمتر است برای اینکه درست جور بیاید. این فرق نمیکند که کاندوم نسبت به آلت تناسلی کوتاهتر یا درازتر باشد.

  /

  نگهداشت

  کاندوم¬ها باید بسیار گرم و یا بسیار سرد نگه داشته نشوند. آنها باید در مقابل هیچ چیزی نوک دار و یا خراشنده قرار نگیرند. یک جیب کرتی یا یک بکسک جای بسیار خوب برای نگه داشتن آن است. کاندوم¬ها باید بسیار کهنه نباشند. آنگاه آنها خشک شده و می¬ترکند. در روی پاکت عموماً یک تاریخ زده شده میباشد.

  /

  روانساز مصنوعی

  اکثریت کاندوم¬ها در سطح خارجی شان روانساز مصنوعی دارند. این یک مایع شفاف است که کاندوم را لغزنده می¬سازد. در صورتی که روانساز بیشتر بخواهید، از نوعی استفاده کنید که با کاندوم قابل استفاده باشد. شما می¬توانید روانساز مصنوعی را از یک دواخانه بخرید. از روغن و یا کریم جلدی یکجا با کاندوم استفاده نکنید، زیرا سبب پاره شدن کاندوم میشود.

معلومات در مورد صفحه

 • ویرایشگر:

  UMO:s redaktion
 • مرور کننده گان واقعیت ها :

  قابله