Alternate Text

طریقه های جلوگیری از حاملگی

Skydd mot graviditet

راه های زیادی برای مقابله با حاملگی وجود دارد. شما در نمایش سلاید های ذیل میتوانید چند طریقه معمولی جلوگیری از حاملگی را مشاهده کنید.

بیشترین محافظین در جلوگیری از حاملگی شامل هورمون ها میباشند. هورمونها موادی هستند که بالای فعالیت های مانند تخمک گذاری و عادت ماهوار تاثیر گذار میباشد. هورمون های موجود در محافظت کننده ها در مقابل بارداری، به صورتی عمل میکنند که شما حامله نشوید.

کاندوم، femidomو فنر مسی از جمله وسایل جلوگیری از حاملگی میباشند که حاوی هورمون ها نیستند.

کاندوم و femidom در مقابل بیماریهای جنسی هم محافظت میکند، روش های دیگر محافظت در مقابل حاملگی، در مقابل بیماریهای جنسی محافظت نمیکند.

  /

  کاندوم

  کاندوم از رابر بسیار نازک جور شده. اگر میخواهید که مقاربت جنسی کنید، ان را بر روی چول خود میکشد. بناٌ سپرم (تخمه مردانه) نمیتواند داخل مجرای تناسلی زنانه گردد. این مهم است که کاندوم در تمام جریان ارتباط تناسلی پوشیده شده باشد. کاندوم را میتوان از دوا خانه خرید و یا هم از فروشگاه های مواد غذایی و یا انترنیت بدست آورد.

  /

  کاندوم وسیله محافظت است که مردان میتوانند از ان استفاده کنند. دیگر وسایل جلوگیری از حمل برای وجود خانم ها ساخته شده است. در تصویر بالا کاندوم را در پوش پلاستیک نمایش میدهد.

   

  /

  تابلیت-ضد حاملگی

  تابلیت-ضدحاملگی تابلیت های اند که شما انرا میخورید. بعضاز انها را شما روزانه استفاده میکنید. بعضی دیگر را در طول ۲۱ تا ۲۴ روز استفاده میکنید. بعداً شما از ۴ الی ۷ زور وقفه میکنید، باز عادت ماهوار شما میاید. بعداً شما دوره جدید تابلیت ها را شروع میکنید.

  برای بدست اوردن تابلیت ها شما باید با داکتر و یا قابله ملاقات کنید. میتوانید این کار را بطور مثال در یک

  Ungdomsmottagning و یا در یک پذیرش نسایی ولادی انجام دهید.

   

  /

  میله – ضد حاملگی

  یک میله-ضد حاملگی یک میله پلاستکی میباشد که به اندازه یک چوب گوگرد بزرگی دارد. در تحت جلد قسمت بالای بازو جابجا میگردد. یک قابله یا داکتر این را جابجا میکند. قبل از نصب این میله, بازوی شما را بی حس میکنند.

  میله – ضد حاملگی قابل دید نیست، و تا سه سال در داخل جلد باقی میماند.

  /

  تابلیت-عاجل-ضد حاملگی

  تابلیت-عاجل-ضد حاملگی عبارت از یک تابلیت است که شما میتوانید بعد از مقاربت جنسی غیر مصئون بخورید،‌ بطور مثال،‌ اگر شما جلوگیری را فراموش کرده باشید. این عمل ریسک حاملگی را کمتر میسازد. تابلیت باید در اولین فرصت بعد از مقاربت جنسی غیر مصئون مصرف شود. بعضی از انواع این تابلیت را میتوانید در بین ۳ روز بخورید،‌ انواع دیگر را در بین ۵ روز. هر قدر تابلیت های-عاجل- ضد حاملگی را زودتر مصرف کنید همان برابر ریسک حاملگی تان را کمتر میسازید.

  شما میتوانید تابلیت-عاجل-ضد حاملگی را از دواخانه بخرید و یا در بسیاری از ungdomsmottagningar بطور رایگان بدست بیاورید.

  /

  تابلیت های کوچک

  تابلیت های-کوچک مشابه به تابلیت های-ضد حاملگی عادی است. شما تابلیت های کوچک را همه روزه بدون وقفه استفاده میکنید. شما باید داکتر یا قابله را برای دریافت تابلیت های کوچک ببنید.

  /

  سیستم درون رحمی (IUS)

  (IUS)یک میله با طول چند سانتی متر بوده و از پلاستیک ساخته شده. دسته آن حاوی هورمون میباشد. (IUS) را یک داکتر یا قابله در داخل رحم جابجا میکند، که میتواند از سه تا پنج سال در داخل قرار داشته باشد.

  /

  فنر مسی

  یک فنر مسی از پلاستیک ساخته شده،‌ دسته آن توسط سیم مسی نازک پوشانده شده است. فنر مذکور بالای رحم تاثیر گذاشته و از القاح تخمک جلوگیری میکند. این وسیله توسط داکتر یا قابله در داخل رحم جاسازی میشود، و میتواند تا پنج سال در داخل رحم موجود باشد.

  /

  حلقه-ضد حاملگی

  حلقه-ضد حاملگی از پلاستیک نرم ساخته شده و تقریباً پنج سانتی متر بزرگی دارد. برای بدست اوردن حلقه-ضد حاملگی باید شما داکتر یا قابله را ملاقات کنید. حلقه-ضد حاملگی را شما خودتان در فرج تان جابجا میسازید.

  حلقه-ضد حاملگی باید تا سه هفته باقی بماند،‌ شما احساس نمیکنید که حلقه در داخل تان وجود دارد.‌ بعداً حلقه را بیرون بکشید. تا عادت ماهوار بیاید. بعد از ختم عادت ماهوار یک حلقه-ضد حاملگی جدید را جابجا بسازید.

  /

  Femidom 

  femidom از پلاستیک ساخته شده. این را شما قبل از مقاربت جنسی در داخل مهبل تان میگذارید،‌ در هر دو اطرافش یک حلقه پلاستکی وجود دارد، که باعث میشود که femidom تا اخر در داخل جابجا بماند.

  /

  در جریان مقاربت جنسی اب منی در ان جمع میشود برای اینکه محافظت بهتر صورت گیرد، مهم است که در تمام طول سکس کردن در داخل باقی بماند.

  femidom را میتوان از طریق انترنیت خریداری کرد.

  /

  پلاستر-ضد حاملگی

  این پلاستر-ضد حاملگی بر روی پوست چسبانده میشود.

  برای دریافت پلاستر-ضد حاملگی با داکتر یا قابله ملاقات کنید. شما خودتان پلاستر بر روی پوست خود می چسباند. پلاستر را یک هفته بر روی جلد تان بمانید و بعداً با پلاستر جدید ان را تعویض کنید. بعد از سه هفته شما به مدت یک هفته بدون پلاستر میباشید تا عادت ماهوار صورت گیرد.

   

معلومات در مورد صفحه

 • ویرایشگر:

  UMO:s redaktion
 • مرور کننده گان واقعیت ها :

  قابله